CIP - Therapie

Centrum voor Integratieve Psychotherapie

Wie zijn we?

Een centrum voor integratieve psychotherapie

Het CIP biedt professionele psychotherapeutische hulpverlening. U kunt bij ons terecht voor zowel individuele therapie voor kinderen, jongeren en volwassenen als voor partnerrelatietherapie en gezinstherapie.

De werking van het centrum is voornamelijk gebaseerd op de ideeën en de methoden van het systeemdenken: in elke therapie krijgt de omgeving van de cliënt ruime aandacht.

De therapie, de duur en het verloop ervan worden in nauwe samenspraak met de cliënt besproken.


De mens als systeem in systemen…

Wij geloven dat mensen altijd deel uitmaken van diverse sociale systemen (gezin, werk, school, …) en dat er altijd sprake is van wederzijdse beïnvloeding tussen de leden van dit systeem. Verandering bij één persoon zorgt voor beweging in het hele systeem.

Een therapeut kiest voor meerzijdige partijdigheid: dit betekent dat de therapeut ieders verhaal ernstig neemt en zoekt naar verbindingen. Luisteren en het opbouwen van een vertrouwensrelatie zijn voor ons essentieel.

Therapie kan helpen om samen weer een weg te vinden. In een gezamenlijk proces zoeken we naar patronen en betekenisgeving die het samenleven bemoeilijken of doen vastlopen. Samen proberen we een meer passend verhaal met hoopvolle en verbindende perspectieven te creëren.

Ons aanbod

Gezinstherapie

Individuele therapie

Ouderbegeleiding

Partnerrelatietherapie

Traumaverwerking

Gericht op een herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringen.

Supervisie

In ons centrum kan een psychotherapeut op afspraak supervisie krijgen. Ons integratief kader zorgt ervoor dat u terecht kunt voor supervisie bij een systeemtherapeut, gezins- en relatietherapeut en een cliëntgerichte psychotherapeut.

Onze Tarieven


Consult kinder-en jongeren psychiater

  • conform de RIZIV-tarieven

Consulten bij de psychotherapeut

  • 60 euro Per consult

Medewerkers


Hervé Meykens

Systeem familietherapie
Traumaverwerking

Dr. Stijn Umans

kinder- en jeugdpsychiater
Systeem familietherapie
Traumaverwerking en EMDR

Greet Kellens

Klinisch psycholoog
Cliëntgerichte psychotherapie

Reinhilde Maex

Contextuele psychotherapie en supervisie

Martijn Goorts

Relatie-en gezinstherapie.
Ervaring in: bijzondere jeugdzorg en ambulante gezinsbegeleiding, 'koppels, gezinnen en jongeren' en complexe scheidingscontexten

Contact

U kan terecht voor inlichtingen of een afspraak via mail of via het contactformulier. We beantwoorden uw vraag zo spoedig mogelijk. Aanmelden via de website is de snelste optie.

Halveweg 143 3520 ZONHOVEN